Nav noslēpums, ka robotika un inženierzinātne ir nozares, kas visā pasaulē attīstās ļoti strauji, tāpēc arī interese par šīm jomām ir neizsīkstoša. Pateicoties Lielbritānijas latviešu organizācijas un labdarības biedrības ‘’Bērzes Strazdi’’ iniciatīvai un Latvijas robotikas entuziastu atbalstam, Latvijas internātskolās ieviesti bezmaksas robotikas pulciņi, kur bērni un jaunieši var apgūt iemaņas šajā jomā.

Pirmais mācību gads jaunajiem robotikas entuziastiem noslēdzās 30. maijā, Iecavas internātpamatskolā, ar Robotikas starpskolu sacensībām. Pasākumā robotikas audzēkņi no internātskolām sacentās apgūtajās robotu būves un programmēšanas prasmēs, demonstrējot apgūto un paveikto, piedaloties robotu cīņās. Šādas sacensības to dalībniekiem ir ļoti noderīgas, jo dod jaunu pieredzi un ļauj dalīties ar savām zināšanām, prasmēm un entuziasmu.

Bērni ir mūsu nākotne, tāpēc gan Latvijas “iRobot“ servisa centra, gan “Robotu Skolas” entuziasti iesaistījās šajā labdarības projektā, palīdzot skolām sagādāt robotus, elektronikas detaļas un tehnisko aprīkojumu, kā arī vairāku mēnešu garumā apmācot internātskolu skolotājus no visas Latvijas, lai nodotu vērtīgās zināšanas tālāk, jaunajai paaudzei. Atbalstu šim projektam ir snieguši arī iRobotu lietotāji no visas Latvijas, kuri savus 8 – 10 gadus nokalpojušos iRobot robotus ir nodevuši izglītības projektam, dodot robotiem otru mūžu un ļaujot uz to bāzes bērniem radīt pilnīgi jaunus robotus.

Lai internātskolu pasniedzēji varētu ieinteresēt jaunatni robotikā, vispirms paši skolotāji apguva šo jomu robotu inženieru – Raimonda Kabutaviča un Armanda Upenieka – vadībā, iRobot servisa centrā, kur rada jaunas tehnoloģijas, kas ļauj robotus diagnosticēt un apkalpot ātrāk, kvalitatīvāk un efektīvāk, vai radīt tiem jaunu funkcionalitāti.

Armands Upenieks, kas Robotu Skolā darbojas jau aptuveni četrus gadus un piedalījies arī internātskolu pasniedzēju apmācīšanā, atzīst, ka sākotnēji mulsums bijis gan skolotājiem, gan audzēkņiem, uzsākot robotikas apgūšanu. Taču pārvarot pirmās bailes, nedrošību un bažas, viss izdevies jau pēc pirmajām nodarbībām. Armands arī atklāj, ka pašreiz Latvijā bērniem ir ļoti liela, ar katru gadu augoša interese par robotiku, tā pat kā kaimiņvalstī Igaunijā, kur notiek ievērojamas sacensības. Lai arī daudziem ir priekšstats, ka ar robotiku var nodarboties jomā pieredzējuši cilvēki, šis labdarības projekts pierādījis, ka tiem, kam ir interese, vecums nav šķērslis.

Raimonds Kabutavičs, kuram ir astoņu gadu pieredze robotikā, atklāja, ka šis projekts bija un noteikti turpinās būt kā zināšanu nodošanas ķēde. Ja abi ar Raimondu apmācījuši skolotājus iRobot putekļusūcējus pārveidot par sacensību robotiem, tad skolotāji bijuši tie, kas savu apgūto tālāk nodevuši jaunākajiem audzēkņiem. Fakts, ka paši skolotāji sākotnēji bijuši skolēna lomā, vēl vairāk saliedējis interešu pulciņu. Pieredzējušais robotikas jomas pārstāvis Raimonds piekrīt kolēģim Armandam, sakot, ka vecumam šajā jomā nav izšķiroša loma – pats galvenais ir interese par robotiku, un to, ka entuziasms jaunatnei netrūkst, apstiprinājās pirmajās sacensībās.

Jau pirmajā labdarības projekta gadā robotiku apguva 44 jaunie censoņi, vecuma grupā no 5. līdz 9. klasei. Labdarības projekts ‘’Robotika Latvijas internātskolās’’ ne vien veicinājis interesi par pasaulē pieprasīto nozari, bet arī uzlabojis jaunās paaudzes izglītības kvalitāti un, iespējams, arī konkurētspēju nākotnē.

Esam priecīgi un gandarīti par paveikto un lepojamies ar pirmajām aizvadītajām sacensībām, kur kūsāja prieks un aizrautība!

Tam labam būs augt!

Atbildēt