Mācot robotus, mācāmies paši

Mācām robotus darīt labus darbus

Sasniegumi

Latvijas un Baltijas valstu sacensību robotu būvētāju sasniegumi