Mācām robotus darīt labus darbus

Mācot robotus, mācāmies paši

BRS 2011 Klaipeda Cup rezultāti