Mācām robotus darīt labus darbus

Mācot robotus, mācāmies paši

Sacensību un disciplīnu noteikumi