Robotu Skola ir Latvijas robotu būves entuziastu apvienība, kas kopīgi būvē robotus, piedalās starptautiskās sacensībās, organizē sacensības Latvijā, popularizē robotu būvi kā interesantu un noderīgu nodarbošanos jebkurā vecumā, un nodod savas zināšanas un prasmes citiem, organizējot un vadot robotu būves apmācības.

Robotu Skola atbalsta un sadarbojās ar izglītības iestādēm, robotikas klubiem, robotu un komponenšu ražotajiem, mehānikas, elektronikas un programmēšanas speciālistiem, robotikas entuziastiem un robotikas sacensību organizatoriem visā pasaulē.

Sacensību robotu būve ir zināšanu un prasmju apmaiņā, un realizēto ideju aizraujošā salīdzināšanā un pārbaudē bāzēta robotikas izglītības metode. Jau daudzus gadu desmitus to sekmīgi pielieto Japānā un 12 gadus arī Latvijā. Iemācīties būvēt sacensību robotus ir viegli. Prasmīga pasniedzēja vadībā, dažu nedēļu laikā to var izdarīt cilvēks bez iepriekšējas pieredzes. Iesākumā ir vērts mācīties būvēt vienkāršākus sacensību robotus, pēc tam sarežģītākus. Labi apgūstot sacensību robotu būves pamatus, pēc tam var izgudrot un būvēt visdažādākos robotus sadzīves un citām praktiskām vajadzībām. Robotu Skola atbalsta un realizē gan sacensību, gan sadzīvē pielietojamu robotu un elektronikas ierīču projektēšanu un būvi. Labprāt iesaistāmies arī dažādos mākslas un izglītības projektos, kur noder mūsu prasmes un zināšanas.